หน้าแรก    เกี่ยวกับโรงเรียน    คอร์สเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน     คอร์สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว      คอร์สอื่นๆ[Private course] 

              ดูกิจกรรมโรงเรียนของเรา        แผนที่โรงเรียน      วิธีการสมัครเรียนและดาวโหลดใบสมัคร

  เกี่ยวกับโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียนของเราRJS 

คอร์ส เบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน 

ดู   ตารางเรียนคอร์สเปิดใหม่ 

ประจำเดือนสำหรับผู้ไม่มีพิ้น ฐาน (ผู้เริ่มต้นใหม่)

คอร์ สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว

ดูตารางเรียนคอร์ สของโรงเรียน และตรวจสอบดูคอร์สที่เหมาะสม

กับ ระดับความรู้ของตัวเอง

  โรงเรียนมีคอร์สที่เปิดสอนอยู่ในระดับต่างๆถึง 40 คอร์ส

คอร์ส อื่นๆ[Private course]

- เตรียม ตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

- เรียนภาษาญี่ปุ่นภาคปิดเทอม

- ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมตัวสอบ เข้ามหาวิทยาลัย

- เรียนภาษาญี่ปุ่นเรียนตัวต่อตัว

- เรียน ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนา

กิจกรรม โรงเรียนของเรา  - รูปกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

- ครูของเรา

- พนักงานของเรา

แผนที่โรงเรียน


วิธี การสมัครเรียนและดาวโหลดใบสมัคร

วิธี การสมัครเรียนและดาวน์โหลด