(คลิกที่ นี่)   หน้า แรก   เกี่ยวกับ โรงเรียน   คอร์ส เบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน    คอร์ สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว 

คอร์ส อื่นๆ[Private course, On line Lesson ]     ดู กิจกรรมโรงเรียนของเรา    แผนที่ โรงเรียน  

 วิธี การสมัครเรียนและดาวโหลดใบสมัคร ( อัพเดทเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ) 

คอร์สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่ C1  (คอร์ส 1 )

คอร์สเรียน สำหรับสอบวัดระดับ N5   (minna no nihongo  บทที่ 1-25 )

 

       

C1 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 1-3ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 13.30 - 16.00 09/01/65 27/03/65
วันเสาร์ 16.00 - 19.00 04/12/64 05/02/65

 

C2 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 4-6ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส


C3 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 7-9 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 13.30 - 16.00 18/12/64 05/03/65

 

C4 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 10-12 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส


 

C5 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 13-15 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 13.00-15.30 11/09/64 04/12/64
 

 

C6 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 16-18 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 13.00 -16.00 06/11/64 15/01/65
วันเสาร์ 13.00 - 15.30 11/12/64 26/02/65


C7หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 19-21 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 16.00-19.00 09/10/64 11/12/64

 


 C8 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 22-24ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 13.30-16.00 24/10/64
23/01/65
วันอาทิตย์ 16.00 - 19.00 19/12/64 20/02/65


C9หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 25-27 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

 

C10หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 28-30 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส


C11หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 31-33 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 16.15 - 19.15 25/12/64 05/03/65


C12หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 34-36 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 09.30 - 12.30 11/12/64 12/02/65


คอร์ส เรียนสำหรับสอบวัดระดับ N4 (minna no nihongo  บทที่ 26-50 )

 

C13 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 38-40 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 16.00 - 19.00 07/11/64 23/01/65C14 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 41-43 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 10.00 - 13.00 31/10/64 09/01/65


C15 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 44-46 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

               

C16 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 47-50 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

      

C17 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับ N3 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้ 

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส


 


คอร์สเรียน สำหรับสอบวัดระดับ N3  (มินนะโนะนิฮงโกะจูคิว บทที่ 1-12)

 

C18 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับ N3 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้ 

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

 

C19 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับ N3 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันจันทร์ วันพุธ 17.30 - 19.30 15/12/64 02/02/65
วันเสาร์ 10.00 - 13.00 23/10/64 25/12/64


C27 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับ N3 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้ 

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์

10.00-13.00

14/11/64

30/01/65


คอร์สเรียน สำหรับสอบวัดระดับ N2 (มินนะโนะนิฮงโกะจูคิว บทที่ 13-24) C42 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับN2 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์

09.00-12.00

07/03/64

  -

 
 

 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 )

ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคอร์สที่เหมาะสมกับความ รู้ของท่านว่าเหมาะสมที่จะเข้าเรียนต่อในคอร์สระดับไหน  ทางโรงเรียนมีคอร์สเรียนทั้งหมด

42คอร์ส แต่มีบางคอร์สยังไม่ได้เปิดสอน  ซึ่งจะสามารถสอบถามกับทางโรงเรียนถึงกำหนดการเปิคสอนในคอร์สนั้นๆได้ที่ฝ่ายธุรการ โรงเรียน

หรือนัดหมายกับทางโรงเรียนเพื่อเข้ามาทดสอบ ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะเข้าเรียนในคอร์สที่เหมาะสมต่อพื้นฐาน ความรู้ของผู้เรียนต่อไป

 

(สำหรับคอร์สที่25 ขึ้นไปซึ่งใช้ตำราเรียน みんなの日本語 中級เล่ม 2 นั้นผู้เรียนสามารถสอบถามบทที่เรียนได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน)

               สำหรับข้อมูลในตารางข้างต้นอาจมี ความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ดังนั้นนักเรียนควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเสียก่อน

 ในกรณีที่ผู้มีพื้นฐานทางภาษา ญี่ปุ่นมาแล้ว  สามารถเข้าเรียนในคอร์ส

ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของตัว เองได้เลย

โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้คอร์สนั้นๆจบ คอร์สเสียก่อน

กล่าวคือ     นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนตอนกลางคอร์สได้

สำหรับค่าเล่าเรียน ทางโรงเรียนจะหักค่าเล่าเรียนในเวลาที่นักเรียนไม่ได้เรียนออกไป คงเก็บค่าเล่าเรียนเฉพาะเวลาเรียนที่เหลืออยู่เท่านั้น 

              สำหรับคอร์สเรียนสำหรับผู้ที่มี พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนั้น หากนักเรียนไม่แน่ใจว่าจะเข้าเรียนต่อในคอร์สอะไร

นักเรียนสามารถเข้ามาทดสอบกับอาจารย์ของโรงเรียนได้

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และทางโรงเรียนสามารถจัดคอร์สที่เหมาะสม

กับระดับความรู้ของนักเรียนให้ ได้

โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นราม คำแหง  RJS JAPANESE SCHOOL  ラムカムヘン日本語教育振興学校

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 23

ที่ตั้ง  พาซิโอทาวน์ รามคำแหง 127/3 ชั้น2 ห้อง H205-206 (โซนบ้านยุโรป ด้านหลัง)

โทรศัพท์ : 084-753-0802,  086-824-8456, 

 02-111-3048  ,  02-111-3049

www.rjs.ac.th                              E-mail : rjs@live.jp
line : rjsthailand
                    : @rjsthailand (มี@)

เวลาเปิดทำการ     วันจันทร์ ถึง วันพฤหัส       10.00-19.30

                            วันเสาร์ และ วันอาทิตย์      09.00-19.00

                         วัน หยุด          วันศุกร์