(คลิกที่นี่)   หน้าแรก   เกี่ยวกับโรงเรียน   คอร์สเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน    คอร์สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว 

คอร์สอื่นๆ[Private course, On line Lesson ]     ดูกิจกรรมโรงเรียนของเรา    แผนที่โรงเรียน  

 วิธีการสมัครเรียนและดาวโหลดใบสมัคร

 

คอร์สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่C1  (คอร์ส 1 )

คอร์สเรียนสำหรับสอบวัดระดับ N5   (minna no nihongo  บทที่ 1-25 )

 

                                             

C1 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 1-3ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันจันทร์-พฤหัสบดี 12.30-15.00 20/04/63 07/05/63
วันเสาร์ 13.00-16.00 06/06/63 08/08/63
วันจันทร์,พุธ 13.00-15.00 20/04/63 10/06/63

 

C2 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 4-6ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้ 2562

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 13.30-16.00 16/02/63 03/05/63
วันเสาร์ 16.00-19.00 14/12/62 22/02/63

 

C3 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 7-9ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 9.30-12.30 9/11/62 1/02/63

 

C4 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 10-12 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 09.30-12.30 01/02/63 04/04/63

 

C5 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 13-15 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 13.00-16.00 14/12/62 22/02/63
วันอาทิตย์ 16.00-19.00 12/01/63 15/03/63

 

C6 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 16-18 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันจันทร์,พุธ 13.30-15.30 22/01/63 11/03/63

 

C7หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 19-21ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์

 13.00-16.00

7/12/62

15/02/63

วันจันทร์,พุธ 17.30-19.30 13/01/63 2/03/63
     

 C8หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 22-24ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอังคาร,พฤหัสบดี

 17.00-18.30

17/12/62

27/02/63

 

C9หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 25-27ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์

 10.00-13.00

20/7/62

14/9/62

 

คอร์สเรียนสำหรับสอบวัดระดับ N4   (minna no nihongo  บทที่ 26-50 )

C10หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 28-30ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

 วันเสาร์

10.00-13.00

28/09/62

30/11/62

วันอาทิตย์

 16.00-19.00

1/09/63

22/03/63

 

C11 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 31-33 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์

10.00-13.00

7/12/62

15/02/63

 

 

C13หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 37-39 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 10.00-13.00น. 22/9/62 24/11/62

 

C15หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 43-45 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 16.00-19.00น. 1/9/62 3/12/62

 

C16 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 46-48 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์

16.00-19.00

10/11/62

26/01/63

 C17 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 49-50 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 10.00-13.00 21/7/62 22/9/62

 

คอร์สเรียนสำหรับสอบวัดระดับ N3  (มินนะโนะนิฮงโกะจูคิว บทที่ 1-12)

 

 

C18 หนังสือเรียน มินนะโนะนิฮงโกะจูคิว บทที่ 1-2 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 10.00-13.00 29/9/62 1/12/62

 

C19 หนังสือเรียน มินนะโนะนิฮงโกะจูคิว บทที่ 3-4 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 10.00-13.00 5/01/63 8/03/63

 

C20 หนังสือเรียน มินนะโนะนิฮงโกะจูคิว บทที่ 5-6 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 13.00-16.00 11/8/62 13/10/62

 

C21 หนังสือเรียน มินนะโนะนิฮงโกะจูคิว บทที่ 7-8 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 10.00-13.00 25/8/62 3/11/62

 

คอร์สเรียนสำหรับสอบวัดระดับ N2 (มินนะโนะนิฮงโกะจูคิว บทที่ 13-24) 

 

 

 

C33 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับN2 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์

16.30-19.30

18/5/62

20/7/62

 

C35 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับN2 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์

16.30-19.30

28/9/62

30/11/62

 

C36 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับN2 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์

16.30-19.30

21/12/62

29/2/63

 

C38 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับN2 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์

09.00-12.00

15/12/62

23/02/63

 
 
     


 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 )

ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคอร์สที่เหมาะสมกับความรู้ของท่านว่าเหมาะสมที่จะเข้าเรียนต่อในคอร์สระดับไหน  ทางโรงเรียนมีคอร์สเรียนทั้งหมด

42คอร์ส แต่มีบางคอร์สยังไม่ได้เปิดสอน  ซึ่งจะสามารถสอบถามกับทางโรงเรียนถึงกำหนดการเปิคสอนในคอร์สนั้นๆได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน

หรือนัดหมายกับทางโรงเรียนเพื่อเข้ามาทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะเข้าเรียนในคอร์สที่เหมาะสมต่อพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนต่อไป

 

(สำหรับคอร์สที่25 ขึ้นไปซึ่งใช้ตำราเรียน みんなの日本語 中級เล่ม 2 นั้นผู้เรียนสามารถสอบถามบทที่เรียนได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน)

               สำหรับข้อมูลในตารางข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ดังนั้นนักเรียนควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเสียก่อน

 ในกรณีที่ผู้มีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว  สามารถเข้าเรียนในคอร์ส

ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของตัวเองได้เลย

โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้คอร์สนั้นๆจบคอร์สเสียก่อน

กล่าวคือ     นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนตอนกลางคอร์สได้

สำหรับค่าเล่าเรียน ทางโรงเรียนจะหักค่าเล่าเรียนในเวลาที่นักเรียนไม่ได้เรียนออกไป คงเก็บค่าเล่าเรียนเฉพาะเวลาเรียนที่เหลืออยู่เท่านั้น 

              สำหรับคอร์สเรียนสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนั้น หากนักเรียนไม่แน่ใจว่าจะเข้าเรียนต่อในคอร์สอะไร

นักเรียนสามารถเข้ามาทดสอบกับอาจารย์ของโรงเรียนได้

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และทางโรงเรียนสามารถจัดคอร์สที่เหมาะสม

กับระดับความรู้ของนักเรียนให้ได้

โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง  RJS JAPANESE SCHOOL  ラムカムヘン日本語教育振興学校

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 23

ที่ตั้ง  พาซิโอทาวน์ รามคำแหง 127/3 ชั้น2 ห้อง H205-206 (โซนบ้านยุโรป ด้านหลัง)

โทรศัพท์ : 084-753-0802,  086-824-8456, 

 02-111-3048  ,  02-111-3049

www.rjs.ac.th                              E-mail : rjs@live.jp
line : rjsthailand

เวลาเปิดทำการ     วันจันทร์ ถึง วันพฤหัส       10.00-19.30

                            วันเสาร์ และ วันอาทิตย์      09.00-19.00

                         วันหยุด          วันศุกร์