(คลิกที่นี่)   หน้าแรก   เกี่ยวกับโรงเรียน   คอร์สเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน    คอร์สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว 

คอร์สอื่นๆ[Private course, On line Lesson ]     ดูกิจกรรมโรงเรียนของเรา    แผนที่โรงเรียน  

 วิธีการสมัครเรียนและดาวโหลดใบสมัคร

                   

 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2563 ) 

คอร์สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่C1  (คอร์ส 1 )

คอร์สเรียนสำหรับสอบวัดระดับ N5   (minna no nihongo  บทที่ 1-25 )

 

C1 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 1-3ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 16.00-19.00 02/8/63 04/10/63
วันเสาร์ 13.00-15.30 12/09/63 28/11/63
วันเสาร์ NEW! 13.00-16.00 07/11/63 09/01/64
จันทร์ , พุธ NEW! 13.00-15.00  09/11/63  28/12/63 

 

C2 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 4-6ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้ 2563

 

C3 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 7-9ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 13.30-16.00 16/08/63 01/11/63

 

C4 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 10-12ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 16.15-19.15 08/08/63 10/10/63

 

C5 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 13-15 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 09.30-12.30 18/07/63 19/09/63

 

 

C6 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 16-18 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้


C7 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 19-21 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 13.00-16.00 22/08/63 24/10/63
วันอาทิตย์ 10.00-13.00 30/08/63 01/11/63
วันอาทิตย์ 16.00-19.00 30/08/63 01/11/63

 

 

 

 C8หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 22-24ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

 

C9หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 25-27ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันจันทร์,พุธ

13.00-15.00

10/08/63

10/10/63

วันเสาร์ 13.00-16.00 15/8/63 17/10/63

 

C10หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 27-30ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันจันทร์,พุธ

17.30-19.30

03/08/63

21/09/63

 

คอร์สเรียนสำหรับสอบวัดระดับ N4   (minna no nihongo  บทที่ 26-50 )

 

C13 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 34-37 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์

10.00-13.00

08/08/63

10/10/63

 

 คอร์สเรียนสำหรับสอบวัดระดับ N3  (มินนะโนะนิฮงโกะจูคิว บทที่ 1-12)

 

 

คอร์สเรียนสำหรับสอบวัดระดับ N2 (มินนะโนะนิฮงโกะจูคิว บทที่ 13-24) 

 

C40 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับN2 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์

09.00-12.00

30/08/63

-

 
 

 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2563 )

ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคอร์สที่เหมาะสมกับความรู้ของท่านว่าเหมาะสมที่จะเข้าเรียนต่อในคอร์สระดับไหน  ทางโรงเรียนมีคอร์สเรียนทั้งหมด

42คอร์ส แต่มีบางคอร์สยังไม่ได้เปิดสอน  ซึ่งจะสามารถสอบถามกับทางโรงเรียนถึงกำหนดการเปิคสอนในคอร์สนั้นๆได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน

หรือนัดหมายกับทางโรงเรียนเพื่อเข้ามาทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะเข้าเรียนในคอร์สที่เหมาะสมต่อพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนต่อไป

 

(สำหรับคอร์สที่25 ขึ้นไปซึ่งใช้ตำราเรียน みんなの日本語 中級เล่ม 2 นั้นผู้เรียนสามารถสอบถามบทที่เรียนได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน)

               สำหรับข้อมูลในตารางข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ดังนั้นนักเรียนควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเสียก่อน

 ในกรณีที่ผู้มีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว  สามารถเข้าเรียนในคอร์ส

ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของตัวเองได้เลย

โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้คอร์สนั้นๆจบคอร์สเสียก่อน

กล่าวคือ     นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนตอนกลางคอร์สได้

สำหรับค่าเล่าเรียน ทางโรงเรียนจะหักค่าเล่าเรียนในเวลาที่นักเรียนไม่ได้เรียนออกไป คงเก็บค่าเล่าเรียนเฉพาะเวลาเรียนที่เหลืออยู่เท่านั้น 

              สำหรับคอร์สเรียนสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนั้น หากนักเรียนไม่แน่ใจว่าจะเข้าเรียนต่อในคอร์สอะไร

นักเรียนสามารถเข้ามาทดสอบกับอาจารย์ของโรงเรียนได้

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และทางโรงเรียนสามารถจัดคอร์สที่เหมาะสม

กับระดับความรู้ของนักเรียนให้ได้

โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง  RJS JAPANESE SCHOOL  ラムカムヘン日本語教育振興学校

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 23

ที่ตั้ง  พาซิโอทาวน์ รามคำแหง 127/3 ชั้น2 ห้อง H205-206 (โซนบ้านยุโรป ด้านหลัง)

โทรศัพท์ : 084-753-0802,  086-824-8456, 

 02-111-3048  ,  02-111-3049

www.rjs.ac.th                              E-mail : rjs@live.jp
line : rjsthailand

เวลาเปิดทำการ     วันจันทร์ ถึง วันพฤหัส       10.00-19.30

                            วันเสาร์ และ วันอาทิตย์      09.00-19.00

                         วันหยุด          วันศุกร์