Header image  

เดอะมอลล์รามคำแหง 3ชั้น3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

 
  HOME :: ตารางเรียน
   
 
คอร์สเรียนใหม่สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่น

คอร์สเรียนที่1

เรียน อังคาร,พฤหัสบดี

เวลา 14.00-16.00

เริ่ม 12 มกราคม 2555

ถึง1 มีนาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

   

เรียน 2 วัน/สัปดาห์
Price: 2,800 บาท

 

 
 
   
 

คอร์สเรียนที่1

เรียน วันเสาร์ี

เวลา 13.00-16.00

เริ่ม 14 มกราคม 2555

ถึง 17 มีนาคม 2555

 

 

คอร์สเรียนที่1

เรียน วันเสาร์ี

เวลา 16.00-19.00

เริ่ม 04 กุมภาพันธ์ 2555

ถึง 07 เมษายน 2555

 

 

 

 

 

 

คอร์สเรียนที่1

เรียน วันอาทิตย์

เวลา 13.00-16.00

เริ่ม 26กุมภาพันธ์ 2555

ถึง 29 เมษายน 2555

 

เรียน 1 วัน/สัปดาห์
Price: 2,800 บาท

 

 

เรียน 1 วัน/สัปดาห์
Price: 2,800 บาท

 

 
 

เรียน 1 วัน/สัปดาห์
Price: 2,800 บาท

 

 

คอร์สเรียนที่1

เรียน จันทร์ - พฤหัสบดี

เวลา 10.30-12.30

เริ่ม 16 มกราคม 2555

ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

คอร์สเรียนที่1

เรียน จันทร์ - พฤหัสบดี

เวลา 14.00-16.00

เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2555

ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

คอร์สเรียนที่1

เรียน จันทร์ - พฤหัสบดี

เวลา 19.00-21.00

เริ่ม 11 มกราคม 2555

ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

คอร์สเรียนที่1

เรียน อังคารพฤหัสบดี

เวลา 14.00-16.00

เริ่ม 12 มกราคม 2555

ถึง1 มีนาคม 2555

 

เรียน 4 วัน/สัปดาห์
Price: 2,800 บาท

 

  เรียน 4 วัน/สัปดาห์
Price: 2,800 บาท
  เรียน 4 วัน/สัปดาห์
Price: 2,800 บาท
  เรียน 4 วัน/สัปดาห์
Price: 2,800 บาท
 
17 December, 2011 11:11