(คลิกที่นี่)   หน้าแรก   เกี่ยว กับโรงเรียน   คอร์ส เบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน    คอร์ สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว     

คอร์ส อื่นๆ[Private course, On line Lesson]        ดู กิจกรรมโรงเรียนของเรา              แผนที่โรงเรียน            วิธี การสมัครเรียนและดาวโหลดใบสมัคร

 

โรงเรียน ส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง.. 

RJS Japanese School

ラムカムヘン日本語教育 振興学校

ขึ้นสู่ปีที่25

เลข ที่7/2-7อาคารศูนย์การค้าเดอะพาซิโอทาวน์รามคำแหง ซอยรามคำแหง127/3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

     www.rjs.ac.th             E-mail : rjs@live.jp           TEL: 02-111-3048, 02-111-3049, 084-753-0802,086-824-8456


เกี่ยวกับโรงเรียนของ เรา

ทำไมถึงควรเรียนที่RJS   จุดเด่นของโรงเรียน เรา

  

       

1.โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่สอนเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวและได้เปิดสอนมา เป็นเวลา22ปีขึ้นสู่ปีที่23

        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนของเราได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน ภาษาญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็

เพื่อประโยชน์ของนักเรียนของเรานั่นเอง

2.โรงเรียนของเราสอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา โดยตรงและเป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน ต่างชาติทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

        ดังนั้นจึงทำให้นักเรียนของเราได้มีโอกาศได้ฟังและพูดภาษา ญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องตามสำเนียงของคนญี่ปุ่น  นอกจาก

นั้นอาจารย์ของโรงเรียนของเราทุกท่าน  ก่อนที่จะมาประจำที่ประเทศไทยได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นให้

กับชาวต่างชาติหลักสูตร1ปีจากสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมา แล้ว  อย่างไรก็ตามในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจคำสอน

ของอาจารย์ชาวญี่ปุ่นในชั้นเรียนักเรียนก็จะสามารถขอรับคำอธิบายจาก อาจารย์ชาวไทยของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้า

ใจได้อย่างกระจ่างชัด

3.โรงเรียนของเรามีคอร์สเรียนอันหลากหลายให้เลือกมาก มาย

        โดยเริ่มตั้งแต่คอร์สสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษา ญี่ปุ่นมาก่อนและคอร์สสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว

ตั้งแต่ระดับต้น ระดับกลาง จนถึงระดับสูง รวมคอร์สเรียนที่เราเปิดสอนอยู่ถึง40คอร์ส  และสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียน

เราก็คือเราคำนึงถึงความต้องการในการเรียนของนักเรียนเป็นสิ่งที่ สำคัญ นักเรียนของเราสามารถเรียนไปได้อย่างต่อเนื่อง

โดยโรงเรียนของเราไม่มีนโยบายที่จะปิดคอร์สในกรณีที่นักเรียนในคอร์สนั้นๆมีจำนวนลด ลง โดยจะเห็นได้ว่าในบางคอร์ส

มีนักเรียนเรียนอยู่เพียง2คนหรือ3คน โรงเรียนเราก็เปิดสอนให้นักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากคิดตามเหตุผลทาง

ธุรกิจแล้วจะไม่เป็นผลดีต่อโรงเรียนของเราก็ตามแต่โรงเรียนของเราได้ คำนึงถึงความมุ่งมั่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของ

นักเรียนของเราเป็นสำคัญ

4.โรงเรียนของเราได้รับการรับรองหลักสูตรและอยู่ใน ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

        ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนของเราได้รับการ รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด และอาจารย์ของโรงเรียนของเราทุกคนได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ   นอกจากนั้นโรงเรียนของเรายังสามารถออกใบประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องตามความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

5.โรงเรียนของเราได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาใน ประเทศญี่ปุ่นหลายสถาบัน และบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยหลาย

บริษัท

        ดังนั้นนักเรียนของเราที่มีความต้องการที่จะไปศึกษาต่อใน ประเทศญี่ปุ่นก็สามารถที่จะสมัครไปเรียนในสถาบันการ

ศึกษาในประเทศญี่ปุนที่เป็นเครือข่ายกับทางโรงเรียนของเราได้โดยตรง และนอกจากนั้นในแต่ละปีโรงเรียนของเรายัง

ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจัดให้มีคอร์สศึกษาภาษา ญี่ปุ่นระยะสั้นและทัศนศึกษาในประเทศญี่ปุ่นในราคา

ประหยัด  และสำหรับนักเรียนของเราที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นในระดับหนึ่งแล้วยังสามารถที่จะสมัคร เข้าทำงานในบริษัทญี่

ปุ่นในประเทศไทยได้อีกด้วย

6.โรงเรียนของเราส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าสอบวัด ระดับภาษาญี่ปุ่น และได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย

        ในแต่ละปีทางมูลนิธิญี่ปุ่น(Japan Foundation)ได้จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นขึ้นปีละสองครั้่ง

นอกจากนั้นทาง Jetroก็ได้จัดให้มีการสอบ J-Testขึ้นปีละหลายครั้ง(รายละเอียดดูได้ที่) โรงเรียนของเราได้สนับสนุนให้นัก

เรียนเข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นโดยเราได้จัดคอร์ส เรียนเพื่อผู้ที่จะเข้าสอบวัดระดับโดยเฉพาะอีกด้วย

  นอกจากนั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นโรงเรียนของเราก็ได้จัดให้มี ขึ้นเป็นระยะๆ อาทิเช่น การสอนการแต่งชุดยูกะตะ

การสอนทำอาหารญี่ปุ่น  การสอนการเขียนพู่กันญี่ปุ่น การบรรยายเรื่องการไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นต้น