(คลิกที่ นี่)   หน้า แรก   เกี่ยวกับ โรงเรียน   คอร์ส เบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน    คอร์ สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว 

คอร์ส อื่นๆ[Private course, On line Lesson ]     ดู กิจกรรมโรงเรียนของเรา    แผนที่ โรงเรียน  

 วิธี การสมัครเรียนและดาวโหลดใบสมัคร ( อัพเดทเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ) 

คอร์สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่ C1  (คอร์ส 1 )

คอร์สเรียน สำหรับสอบวัดระดับ N5   (minna no nihongo  บทที่ 1-25 )

 

       

C1 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 1-3ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 16.00 - 19.00
03/07/65
04/09/65
NEW !!! วันเสาร์ 9.30 - 12.30
03/09/65
05/11/65

 

C2 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 4-6ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 16.00 - 19.00
16/07/65
17/09/65
วันอาทิตย์
13.00 - 16.00
14/08/65
16/10/65


C3 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 7-9 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

 

C4 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 10-12 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส


 

C5 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 13-15 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 13.30 - 16.00 18/06/65 03/09/65
 

 

C6 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 16-18 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส


C7หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 19-21 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส


 


 C8 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 22-24ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 13.00 - 15.30 11/06/65 13/08/65


C9หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 25-27 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 13.00 - 16.00 23/07/65 24/09/65

 

C10หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 28-30 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 16.00 - 19.00 10/04/65 19/06/65


C11หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 31-33 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 13.30 - 16.00 17/07/65 02/10/65


C12หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 34-36 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส


คอร์ส เรียนสำหรับสอบวัดระดับ N4 (minna no nihongo  บทที่ 26-50 )

 

C13 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 38-40 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 16.15 - 19.15 23/04/65 25/06/65C14 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 41-43 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส


C15 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 44-46 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

               

C16 หนังสือเรียน Minnanonihongo บทที่ 47-50 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์ 16.00 - 19.00
19/06/65 21/08/65
      

C17 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับ N3 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้ 

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส


 


คอร์สเรียน สำหรับสอบวัดระดับ N3  (มินนะโนะนิฮงโกะจูคิว บทที่ 1-12)

 

C18 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับ N3 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้ 

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

 

C19 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับ N3 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส


C20 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับ N3 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส


C21 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับ N3 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

C22 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับ N3 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันเสาร์ 10.00 - 13.00 04/06/65 06/08/65
วันจันทร์ วันพุธ 17.00 - 19.00 18/07/65 05/09/65


C30 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับ N3 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้ 

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์

10.00-13.00

26/06/65

28/08/65


คอร์สเรียน สำหรับสอบวัดระดับ N2 (มินนะโนะนิฮงโกะจูคิว บทที่ 13-24) C44 เนื้อหาสำหรับผู้เรียนระดับN2 ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ตารางเรียนจะเป็นดังนี้

วันที่เรียน

เวลาเรียน

วันที่เปิดคอร์ส

วันปิดคอร์ส

วันอาทิตย์

09.00-12.00

05/06/65 07/08/65

 
 

 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 )

ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคอร์สที่เหมาะสมกับความ รู้ของท่านว่าเหมาะสมที่จะเข้าเรียนต่อในคอร์สระดับไหน  ทางโรงเรียนมีคอร์สเรียนทั้งหมด

42คอร์ส แต่มีบางคอร์สยังไม่ได้เปิดสอน  ซึ่งจะสามารถสอบถามกับทางโรงเรียนถึงกำหนดการเปิคสอนในคอร์สนั้นๆได้ที่ฝ่ายธุรการ โรงเรียน

หรือนัดหมายกับทางโรงเรียนเพื่อเข้ามาทดสอบ ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะเข้าเรียนในคอร์สที่เหมาะสมต่อพื้นฐาน ความรู้ของผู้เรียนต่อไป

 

(สำหรับคอร์สที่25 ขึ้นไปซึ่งใช้ตำราเรียน みんなの日本語 中級เล่ม 2 นั้นผู้เรียนสามารถสอบถามบทที่เรียนได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน)

               สำหรับข้อมูลในตารางข้างต้นอาจมี ความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ดังนั้นนักเรียนควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเสียก่อน

 ในกรณีที่ผู้มีพื้นฐานทางภาษา ญี่ปุ่นมาแล้ว  สามารถเข้าเรียนในคอร์ส

ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของตัว เองได้เลย

โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้คอร์สนั้นๆจบ คอร์สเสียก่อน

กล่าวคือ     นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนตอนกลางคอร์สได้

สำหรับค่าเล่าเรียน ทางโรงเรียนจะหักค่าเล่าเรียนในเวลาที่นักเรียนไม่ได้เรียนออกไป คงเก็บค่าเล่าเรียนเฉพาะเวลาเรียนที่เหลืออยู่เท่านั้น 

              สำหรับคอร์สเรียนสำหรับผู้ที่มี พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนั้น หากนักเรียนไม่แน่ใจว่าจะเข้าเรียนต่อในคอร์สอะไร

นักเรียนสามารถเข้ามาทดสอบกับอาจารย์ของโรงเรียนได้

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และทางโรงเรียนสามารถจัดคอร์สที่เหมาะสม

กับระดับความรู้ของนักเรียนให้ ได้

โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นราม คำแหง  RJS JAPANESE SCHOOL  ラムカムヘン日本語教育振興学校

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 23

ที่ตั้ง  พาซิโอทาวน์ รามคำแหง 127/3 ชั้น2 ห้อง H205-206 (โซนบ้านยุโรป ด้านหลัง)

โทรศัพท์ :  086-824-8456


www.rjs.ac.th                              E-mail : rjs@live.jp

Line : rjsthailand
                    : @rjsthailand (มี@)

Facebook : โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่น รามคำแหง


เวลาเปิดทำการ     วันจันทร์ ถึง วันพฤหัส       10.00-19.30

                            วันเสาร์ และ วันอาทิตย์      09.00-19.00

                         วัน หยุด          วันศุกร์