(คลิกที่นี่)   หน้าแรก   เกี่ยวกับโรงเรียน   คอร์สเบื้องต้นสำหรับ ผู้ไม่มีพื้นฐาน    คอร์ สสำหรับผู้มีพื้นฐานมาแล้ว      

คอร์สอื่นๆ[Private course]     ดู กิจกรรมโรงเรียนของเรา        แผนที่โรงเรียน       วิธี การสมัครเรียนและดาวโหลดใบสมัคร

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัว (private course)

กรณีเรียนที่โรงเรียน

                      

        

จำนวน ชั่วโมงเรียน

จำนวนนักเรียน

ค่าเรียน ต่อชั่วโมง

ราคารวม

30  ชั่วโมง

1  คน

600  บาท

18,000

30  ชั่วโมง

 2 คน

800 บาท

(400บาท/คน)

24,000

30  ชั่วโมง

3  คน

900  บาท

(300บาท/คน)

27,000

30  ชั่วโมง

4  คนขึ้นไป

1000 บาท

(ไม่เกิน250บาท/คน)

30,000

 กรณี  สมัครเรียน     60 ชม.    มีส่วนลดให้   5%     และ    90  ชม.   มีส่วนลดให้   10%

  ลดอีก  5 %   เมื่อมีการสมัครเรียนเพิ่มในครั้งต่อไป (30ชั่วโมงขึ้นไป)

*** ส่วนลดพิเศษเฉพาะนักเรียนสมัครเรียนคน เดียว

 

กรณีเรียนนอกสถานที่


จำนวนชั่วโมงเรียน

จำนวนนักเรียน

ค่าเรียน ด่อชั่วโมง

ราคารวม

30  ชั่วโมง

1  คน

800  บาท

24,000

30  ชั่วโมง

 2 คน

1000  บาท

(500บาท/คน)

30,000

30  ชั่วโมง

3 คนขึ้นไป

1200  บาท

(ไม่เกิน400บาท/คน)

36,000

*เรียนนอกสถานที่ โรงเรียนจะคิดค่าเดินทางของอาจารย์ตามราคาที่เกิดขึ้นจริง ไม่รวมกับราคาคอร์สเรียน

 

เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นตามวัตถุประสงค์และความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก

     - ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะด้านที่สนใจได้ เช่น  เรียนเฉพาะการสนทนาเพื่อใช้ในการทำงานหรือ        

        ติดต่อ ธุรกิจ  เรียนเพื่อใช้ในการเป็นล่าม  เรียนเร่งรัดเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  เรียน เพื่อไปศึกษาต่อ   

       ประเทศ ญี่ปุ่น (ในกรณีที่มีเวลาในการเตรียมตัวน้อย)

   - ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง(สอบ ถามวันและเวลาเรียนได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)

   สามารถ นำตำราเรียนที่สนใจเรียนหรือเลือกเรียนตำราเรียนที่ผู้เรียนต้อง การเรียนได้

    เนื้อหาที่เรียนและระยะเวลาในการเรียนมีความรวด เร็ว ตามความสามารถและความเข้าใจของผู้เรียน

   - ผู้เรียนมีพื้นฐานมาแล้วและต้องการทบทวนเพิ่มเติม  

ข้อกำหนดในการเรียนคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัว (private course)

  1.   การแจ้ง  ยกเลิก การเรียนในชั่วโมงนั้นๆ

          -แจ้งลาหยุดเรียนก่อนวันเรียน 1 วัน จะไม่มีการหักชั่วโมงเรียน

          -หาก ต้องการเปลี่ยนเวลาเรียนหรือ เลื่อนเวลาเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนก่อนวันเรียน 1 วัน

        *  กรณีที่ไม่มีการแจ้งลาหยุดล่วงหน้าทางโรงเรียนจะหัก ชั่วโมงที่เรียนวันนั้นออก     

       ** ใน กรณีที่นักเรียนมาเรียนช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะเริ่มเรียนช้าแค่ไหน อาจารย์จะ

           สอน จบเวลาเดิมที่กำหนดไว้ จะไม่มีการทดเวลาให้

 

 ** *กรณี นักเรียนคอร์สตัว ต่อตัววันเสาร์

          นักเรียนที่มีเรียนวันเสาร์ มีเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่ทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ และต้องการหยุดเรียน

              ในวันนั้น กรุณาโทรหรือส่งข้อความติดต่อทางอาจารย์ผู้สอนโดยตรง

ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคอร์สที่เหมาะสมกับความรู้ของท่านว่าเหมาะสมที่จะเข้าเรียนต่อ ในคอร์สระดับไหน  

ทางโรงเรียนมีคอร์สเรียนเปิดสอนอยู่ตลอด แต่อาจมีบางระดับยังไม่ได้เปิดสอน  ซึ่งจะสามารถสอบถามกับทางโรงเรียนถึงกำหนดการ เปิคสอนในคอร์สระดับนั้นๆได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน

หรือนัดหมายกับทางโรงเรียนเพื่อเข้ามาทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะเข้าเรียนใน คอร์สที่เหมาะสมต่อพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนต่อไป

 

 
 

โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่น รามคำแหง RJS JAPANESE SCHOOLラムカムヘン日本語教育振興学校

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25

ที่ตั้ง  พาซิโอทาวน์ รามคำแหง  ชั้น2 ห้อง H205-206 (โซนบ้านยุโรป ด้านหลัง)

โทรศัพท์ : 086-824-8456    

www.rjs.ac.th         E-mail :rjs@live.jp

Line : rjsthailand
                     : @rjsthailand (มี@)

เวลาเปิดทำการ     วันจันทร์ ถึง วันพฤหัส       10.00-19.00

                             วันเสาร์ และ วันอาทิตย์      10.00-19.00   

วันหยุด           วันศุกร์